Hjem

Har du høye forventninger til avkastning, forutsigbarhet og sikkerhet i ditt selskap eller prosjekt, PDCA Consulting hjelper deg.

PDCA Consulting bruker teknikker fra den internasjonale organisasjonen ISO og Norsk Standard (NS) som veileder.

PDCA Consulting hjelper deg å sette opp styringssystem for ditt selskap eller prosjekt.

PDCA Consulting hjelper deg å vinne anbud.

Om

PDCA Consulting ledes og drives av Bjørn Johnsen. Europeisk og internasjonal sertifisert kvalitetsleder, gjennom QMCe.

Tjenester

For selskap

Kvalitetsledelse gjennom veiledning og hjelp til styringssystem for forbedring og kontroll av prestasjoner.
Krav, prossess, dokumentert informasjon og forbedring er hovedelement i styringssystemet. Et styringssystem kan settes opp for ønskede fokusområder. Som eksempel kan nevnes HMS, kvalitet, miljø, informasjonsikkerhet, risiko o.fl.
Rådgivning til 3.parts sertifisering er også en del av selskapets tjenester.

For prosjekt 

Kvalitetssikring gjennom styringssystem for forbedring og kontroll av prestasjoner.
Prosjektledelse blir stadig mer komplekst. PDCA Consulting tilbyr veiledning og hjelp til å sikre forutsigbarhet for prosjekt.
Element i styringssystem for prosjekt, er operasjonelt planverk med kontrollplan og sjekklister.

PDCA sirkelen er sentral til verktøy for kontinuerlig forbedring av prestasjoner. PDCA er en forkortelse for Plan – Do – Check – Act. Oversatt til norsk brukes gjerne Planlegg – Utfør – Kontroller – Korriger

Anbudskonkurranse

Å vinne prosjekt gjennom anbud er krevende. Kvalitet veies i lik grad som pris. PDCA Consulting hjelper deg å vinne konkurransen gjennom etablering av godt planverk, og gir kunden forventet forutsigbarhet.

Kontakt

Mobil +47 91703954

E-post: post@pdcaconsulting.no